Katarzyna Rociek

Katarzyna Rociek

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Magister psychologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (CBT) w procesie certyfikacji (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej przy Uniwersytecie SWPS w Warszawie) z ogromną ciekawością drugiego człowieka i dużym poczuciem humoru.

Wiedzę psychologiczną zdobywałam podczas jednolitych studiów magisterskich z zakresu psychologii  (Psychology in English) na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W trakcie studiów udało mi się również spędzić semestr w Stanach Zjednoczonych, gdzie poszerzałam swoją wiedzę na New York University (NYU) w Nowym Jorku. Aktualnie jestem słuchaczem czteroletniej, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej przy Uniwersytecie SWPS. Z uwagi na ukończony III rok szkolenia mogę tytułować się psychoterapeutą w procesie certyfikacji. W międzyczasie ukończyłam także szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

Jako psychoterapeuta do każdego Pacjenta podchodzę indywidualnie, z uwagą słuchając jego dotychczasowych doświadczeń, historii życia. Bardzo bliska mi jest charakterystyczna dla psychoterapii poznawczo-behawioralnej zasada empiryzmu opartego na współpracy. Razem z Pacjentem zastanawiamy się w jaki sposób można przełamać jego dysfunkcyjne schematy myślenia i zachowania, które powodują dyskomfort i obniżają jego jakość życia. W gabinecie staram się stworzyć atmosferę zaufania i wzajemnego szacunku, być empatycznym towarzyszem podróży, mającej na celu rozwój osobisty Pacjenta i pokonanie jego trudności. Podczas sesji terapeutycznych nie boję się używać poczucia humoru jako skutecznego narzędzia terapeutycznego,  np. w celu zwrócenia uwagi Pacjenta na zniekształcenia poznawcze (zniekształcenia myślenia).


Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży (Instytut Psychiatrii i Neurologii: Klinika Nerwic i Zaburzeń Odżywiania, Grupa Synapsis: program stażowy Vademecum Psychologa i Psychoterapeuty), wolontariatów (Stowarzyszenie POMOST) oraz w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w Warszawskim Kole PSONI.

Od 2017 r. pracuję jako psycholog penitencjarny i diagnosta w jednym z warszawskich Aresztów Śledczych. 


W pracy psychologa i psychoterapeuty bardzo istotne jest rozwijanie swoich kompetencji i poszerzanie wiedzy, dlatego też stale uzupełniam swoją wiedzę na rozmaitych szkoleniach tematycznych oraz konferencjach, uczestniczyłam, m.in. w IV Ogólnopolskiej Konferencji Zaburzeń Odżywiania. W 2020 roku uczestniczyłam w szkoleniach z zakresu Interwencji w Kryzysie Suicydalnym, Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Klinicznego Perfekcjonizmu, Metodologii pracy z pacjentami z osobowością chwiejną emocjonalnie ( z pogranicza) w paradygmacie poznawczo behawioralnym oraz Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Lękowych. 

Pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanego superwizora PTTPB.


W czasie wolnym najchętniej opuszczam Warszawę w celu odkrywania nowych miejsc w Polsce i zagranicą, rozładowuję energię na koncertach rockowych, ćwiczę astanga yogę, bądź relaksuję się w towarzystwie dobrej książki i kota Janusza.


„Terapia poznawcza ma na celu złagodzenie psychologicznego napięcia poprzez korygowanie nieporozumień. Poprawiając błędne przekonania, możemy stłumić nadmierne reakcje”.

                                                                                                               Aaron Beck