top of page
Hanna Żółcińska w koszuli khaki

Hanna Żółcińska - Buyukbayrak

psychoterapeutka systemowa i psychodynamiczna

Magister psychologii, psychoterapeuta systemowy, po ukończonym czteroletnim kursie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i organizowanym przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Aktualnie w procesie certyfikacji. Pracuję w nurcie systemowym i psychodynamicznym.

Wykształcenie psychologiczne zdobyłam na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam równolegle dwie specjalizacje, zdobywając wiedzę z zakresu pracy z rodziną i dziećmi: Psychologię Kliniczną Dzieci i Młodzieży i Psychologię Wychowawczą Stosowaną. Zakończyłam studia badając prawidłowości rozwoju tożsamości w okresie adolescencji oraz uzyskując uprawnienia pedagogiczne. W trakcie studiów współpracowałam z Fundacją Druga Strona Lustra, prowadząc zajęcia na oddziale dla dzieci i młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

Po studiach odbyłam roczny staż w programie „Dobry Rodzic – Dobry Start” prowadzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W trakcie trwania stażu zdobywałam praktyczną wiedzę z zakresu wspierania rodzin i placówek edukacyjnych a także współprowadziłam warsztaty dla rodziców dzieci do lat 3. Następnie pracowałam w trzech przedszkolach w Poznaniu i Warszawie wspierając rozwój dzieci, prowadząc poradnictwo dla ich rodziców oraz warsztaty dla nauczycieli i rodziców. 

Równolegle do zdobywania doświadczenia zawodowego rozpoczęłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Systemowej w Krakowie, przygotowującą do pracy indywidualnej, rodzinnej oraz dalszej certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.  W trakcie trwania szkoły psychoterapii odbyłam roczny staż terapii rodzinnej w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie. 

Po stażu zdobyłam tam pracę i pracuję tam do dziś prowadząc sesje terapii indywidualnej dla dzieci powyżej 12 roku życia oraz konsultacje rodzinne. 

W pracy terapeutycznej towarzyszę pacjentom w kryzysie poznając ich kontekst rodzinny, doświadczenia indywidualny oraz cele. Metaforycznie wsiadamy wspólnie do łodzi, której celem jest wspólne dopłynięcie do brzegu.  Terapia jest przy tym uważnym badaniem warunków pogodowych, kondycji łodzi, dna, znaków i brzegu – portu do którego płyniemy. Aby tam dopłynąć wchodzę z pacjentem w relację troszcząc się o bezpieczeństwo łodzi i jej załogę.  

Od wielu lat uczestniczę w konferencjach naukowych i kursach poszerzających wiedzę oraz warsztat pracy terapeuty. Regularnie superwizuję się u Superwizorów akredytowanych przez PTP.

bottom of page