top of page
Maciej Kalaman psychoterapeuta systemowy_edited.jpg

Maciej A. Kalaman

psychoterapeuta systemowy

Magister psychologii, psychoterapeuta systemowy, po ukończonym czteroletnim, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, kursie, organizowanym przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

 

Wiedzę psychologiczną zdobywałem podczas jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Psychologii (Warsaw International Studies in Psychology) na Uniwersytecie Warszawskim. Po obronieniu pracy magisterskiej podjąłem się jednocześnie studiów podyplomowych na Akademii Obrony Narodowej na kierunku Zarządzanie Kryzysowe oraz rozpocząłem czteroletni kurs psychoterapii organizowany przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie, który jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończony kurs psychoterapii systemowej pozwala mi legitymować się wiedzą niezbędną do merytorycznego prowadzenia terapii a praca w oparciu o zasady etyki zawodu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego gwarantuje moim klientom bezpieczeństwo stosowanych przeze mnie narzędzi terapeutycznych. 

 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas pracy jako asystent do spraw badań w start-upie Emotions Research Lab, gdzie zajmowałem się zagadnieniami z zakresu psychometrii jak i  projektowaniem testów i narzędzi badawczych. Byłem także członkiem zarządu warszawskiej fundacji „Druga Strona Lustra”, która zajmowała się wpieraniem dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi, będących w trakcie leczenia oraz prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego oraz organizowaniem działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących zaburzeń psychicznych. Jako psycholog i psychoterapeuta współpracowałem również z warszawską poradnią psychoterapeutyczną Psyche Balans oraz podejmowałem współpracę badawczą z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Aktualnie pracuję także jako psycholog w jednym z warszawskich aresztów śledczych, gdzie oprócz prowadzenia oddziaływań psychologicznych, zajmuję się prowadzeniem szkoleń oraz mentoringiem dla młodych psychologów. Od 2020 roku współtworzę gabinet psychoterapii wysoko, którego jestem współwłaścicielem.

 

Od początku pracy zawodowej uczestniczę w różnych szkoleniach i konferencjach pomagających w pracy jako psycholog i psychoterapeuta. 

W pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie relacja z pacjentem, poszanowanie jego wartości i tworzenie bezpiecznej przestrzeni na doświadczanie i odkrywanie swoich emocji. 

Swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanego superwizora PTP.

"Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych: jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie."

                                                                                           Carl Gustav Jung

bottom of page